Kristian Hautorp
Civilingeniør / Engineer MSc

Civilingeniør med speciale i Bæredygtig Energiplanlægning (M.Sc.)

Faglige kompetencer: Planlægning for tekniske anlæg i det åbne land og miljøvurderinger.

Funktioner: Udarbejdelse af planer (lokalplan og kommuneplantillæg) og miljøvurderinger af projekter og planer for vedvarende energianlæg (solceller og vindmøller).

classic-editor-remember
classic-editor