Joan Elmann Berentzen
Landinspektør/ Land Surveyor MSc

 

Landinspektør, Land Surveyor MSc

Faglig kompetence: Projektledelse, fysisk planlægning, miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering. 

Funktioner: Udarbejdelse af planer (lokalplaner og kommuneplantillæg), miljøvurdering af planer og programmer og miljøkonsekvensvurdering af projekter, projektledelse, udarbejdelse af servitutredegørelser.

classic-editor-remember
classic-editor