Jens Birch Jensen
Civilingeniør / Engineer MSc

Civilingeniør (energi), Cand. Polyt.

Faglige kompetencer: Energianlæg, decentral kraftvarme, biobrændsler, biogas, solenergi, varmepumper samt overskudsvarme.

Funktioner: Projektledelse, bygherrerådgivning, beregninger og myndighedsbehandling.