Vandforsyning

Kontaktperson:

PlanEnergi er ansvarlig for drift og administration af Skørping og Rebild Vandværker,  i alt 7 vandværker.
Vi tilbyder assistance i forhold til drift, administration, vandværkstilsyn, statusrapport om vandværks tilstand (energiudnyttelse m.v.), beredskabsplaner, nødforsyningsplaner, indsatsplanlægning, vandforsyningsplanlægning, etablering af ny boring etc.

Klik her for at komme til vandværkernes egne hjemmesider: