Strategier for grøn omstilling

PlanEnergi har god erfaring med at drive de komplicerede processer, der knytter sig til den lokale og regionale strategiske energiplanlægning. Vi har både det energifaglige og organisatoriske overblik og kan med en praktisk tilgang til arbejdet sikre, at der er bred opbakning til den energistrategien hos de lokale aktører på energi- og klimaområdet.

Til støtte for strategiprocessen sammensætter vi workshopmateriale, udarbejder tekniske analyser og afholder målrettede workshops, der tydeliggør lokale udfordringer og muligheder for handling. I materialet kan vi via scenarieberegninger belyse effekten af mulige tiltag, herunder:

 • Effekten på det sammenhængende energisystem, herunder betydning for indpasning af vindkraft og systemets samlede ressourceeffektivitet.
 • Andel vedvarende energi i kommunen og CO2-reduktion.
 • Økonomi for investor, lokale borgere og for kommunen.
 • Muligheder for øget lokal beskæftigelse.

Se udvalgte projekteksempler her:

Referencer:

PlanEnergi har udarbejdet strategiske energiplaner og afviklet processer til understøtning af den strategiske energiplanlægning for Region Midtjylland og en række kommuner – herunder bl.a.:

 • Randers
 • Ringkøbing-Skjern
 • Skive
 • Favrskov
 • Horsens
 • Aalborg
 • Fredericia
 • Hedensted
 • Hjørring
 • Bornholm
 • Samsø
 • Ærø
 • Sønderborg