Basiskortlægning

Udviklingen af andelen af vedvarende energi i Region Midtjylland og Danmark fra 2007-13

PlanEnergi har arbejdet med baselineopgørelser på energiområdet siden 1997 og har et indgående kendskab til de tilgængelige data og fordele og ulemper ved forskellige metodiske tilgange.

Vi tilbyder kortlægning efter alle de kendte metoder, herunder:

 • PlanEnergis Energibalancemodel
 • Energistyrelsens vejledning i strategisk energiplanlægning
 • Compact of Mayors
 • Covenant of Mayors
 • DN klimakommune
 • Grønne regnskaber for kommunen som virksomhed
 • KLs CO2-beregner

Vores brede erfaring med basiskortlægning betyder også, at vi relativt enkelt kan bygge videre på allerede udført basiskortlægning og oversætte opgørelser fra en skabelon til en anden.

Dertil kommer, at vi har mange erfaringer med at bruge basiskortlægningen aktivt som en del af arbejdet med strategiske planer og konkrete initiativer på energi- og klimaområdet.

Referencer

PlanEnergi har for Energistyrelsen udarbejdet ensartede sammenfattede baselineopgørelser for alle danske regioner.

For HMN og Energinet.dk har PlanEnergi udført kortlægning af mulighederne for biogasproduktion på kommuneniveau.

PlanEnergi har blandt andet lavet basiskortlægning for følgende kommuner:

 • Fredericia
 • Vejle
 • Horsens
 • Billund
 • Kolding
 • SønderborgC
 • Ærø

og alle kommuner i: