Bæredygtige landområder

samsøOmstillingen af fjernvarmeforsyningen til vedvarende energi er mange steder godt i gang. Men uden for de store byer foregår omstillingen ofte tilfældigt og ukoordineret.

I PlanEnergi tror vi på helhedsorienterede strategier for energiforsyningen i landdistrikterne, hvor kommunernes udviklingsinitiativer og energiforsyningsstrategier tænkes sammen. Strategierne skal baseres på lokale udfordringer og muligheder. På den måde kan kommunerne gøre en særlig indsats for at udvikle udvalgte landområder til attraktive bosteder med en bæredygtig energiforsyning og tilhørende arbejdspladser.

Referencer

PlanEnergi har stor erfaring med at tænke energiforsyningen som en integreret del af en strategi for udvikling af landområder, bl.a. her:

  • Midt.energistrategi, et tværkommunalt samarbejde drevet af PlanEnergi i samarbejde med Region Midtjylland.
  • Ærø – analyser af øens tekniske og økonomiske muligheder for omstilling til fossilfri energiforsyning
  • Samsø – analyser af mulighederne for omstilling til fossilfri transport
  • Landsbyinitiativet, Føns – etablering af et nærvarmeanlæg
  • Rebild Kommune – Landsbyvarmeprojekter