SmartEnCity

Projektperiode

Feb 2016 – Juli 2021

Formål

SmartEnCity har som målsætning at udvikle en tilpasningsmulig og replikerbar systemisk tilgang for omstilling af byområder, for at understøtte overgangen mod mere bæredygtige, smarte og ressourceeffektive byer i Europa.

Resultater og perspektivering

Navnet SmartEnCity refererer til en fremgangsmåde, hvorved byer kan blive ‘Smart Zero Carbon Cities’, hvor:

  • Byens CO2-udledning og energiforbrug holdes på et minimum ved anvendelse af styringsteknologi, som sparer energi og fremmer bevidsthed om energiforbruget
  • Energiforsyningen udelukkende er baseret på ren vedvarende energi
  • Lokale energiressourcer styres intelligent af borgerne, og koordineres samtidig af offentlige og private interessenter.

Denne tilgang vil blive defineret, udformet og implementeret i de tre fyrtårnsprojekter (Vitoria-Gasteiz i Spanien, Tartu i Estland og Sønderborg i Danmark). De tre byer vil udvikle en række demonstrationsprojekter med det formål at:

  • reducere energibehovet i eksisterende boligbyggeri gennem omkostningseffektive energirenoveringer på distriktsniveau
  • øge andelen af vedvarende energiproduktion i energiforsyningen gennem omfattende udnyttelse af lokale potentialer
  • fremme brugen af vedvarende energi i bytransport af borgere og varer ved hjælp af omfattende udbredelse af grønne køretøjer og infrastruktur.
  • bruge ICT til at organisere en integreret gennemførelse af ​​demonstrationsprojekterne og til at sikre borgernes medvirken.

Foranstaltningerne vil blive tilpasset til specifikke integrerede byplaner (IUP’er), og processen vil blive replikeret i to følgebyer: Lecce (Italien) og Asenovgrad (Bulgarien).

Derudover oprettes et SmartEnCity netværk, som kan støtte op om projektreplikation på europæisk plan.

PlanEnergis hovedaktiviteter

PlanEnergi er en del af det team, som har ansvaret for udvikling af demonstrationsprojekter i Sønderborg (WP5), hvor de væsentligste aktiviteter bliver en analyse af potentialet for storskala varmepumper i fjernvarmesystemet, bidrage til videreudvikling af byens integrerede infrastruktur og etablering af en diagnose og baseline for Sønderborg.

PlanEnergi bidrager endvidere til udviklingen af den fælles tilgang på tværs af de deltagende byer med nøgleaktiviteter værende en analyse af barrierer for demonstrationsprojekterne (WP2), monitorering og evaluering af effekter (WP7) samt udvikling af et netværk med byer, der er interesserede i at replikere tilgangen i projektet (WP8).

Projektleder hos PlanEnergi: Simon S. Sørensen