Fleksibel sektorkobling – IEA ECES Annex 35 (EUDP støttet)

Projektperiode

2019 – 2022

Formål

Projektet er støttet af EUDP med det formål at lave undersøgelser og analyser som dansk bidrag til IEA’s Annex 35 under teknologiplatformen for energilagring, ECES (Energy Conservation through Energy Storage).

Annex 35 vil fokusere på at identificere de mest lovende energilagringsteknologier og konfigurationer (teknisk og økonomisk), som kan muliggøre en effektiv kobling mellem en elsektor karakteriseret ved en høj andel vedvarende energi (VE) og sektorerne for varme/køling og transport. Denne kobling er grundlaget for et smart energisystem, hvor integrationen og koordinationen af forskellige sektorer opnår den bedst mulige løsning, ikke kun for hver af de enkelte sektorer, men også for det overordnede energisystem.

Annex 35 projektet er strategisk relevant i forhold til det fremtidige energisystem i Danmark, såvel som i andre lande. I Danmark har andelen af VE, (vind og sol) i energiforsyningen været hurtigt voksende i de seneste år og udviklingen forventes at fortsætte i fremtiden. På den lange bane, sigter Danmark mod at blive helt CO2-neutral i 2050. Integrationen af den stadig voksende andel af vedvarende elektricitet i energisystemet kan imødekommes på forskellige måder, så som elkabler til andre lande, initiativer på behovssiden, elektrificering af andre energisektorer, energikonvertering og energilagring. Elkabler til andre lande er kun en del af løsningen på lang sigt, hvis andre lande også når høje andele af vedvarende elproduktion. Derudover er elkabler store investeringer som øger det nationale elsystems afhængighed af andre lande. Initiativer på behovssiden kan give en meget økonomisk fordelagtig løsning, men omfanget af potentialet er begrænset. På baggrund af dette – og underbygget af resultaterne fra IEA ECES Annex 28 – er det besluttet i Annex 35 at fokusere på potentialet som kan opnås gennem sektorkobling gennem energikonvertering og -lagring.

Du kan læse mere om projektet, på den officielle hjemmeside for Annex 35.

Resultater og perspektiver

Der er endnu ikke udgivet nogen konkrete resultater af arbejdet, men der forventes at komme resultater i løbet af det kommende år. PlanEnergi har ansvar for en række leverancer i projektet, som vil gøre tilgængelige her på siden, når de offentliggøres.

Processen kan følges i nyhedsbrevene som kan findes herunder:

PlanEnergis hovedaktiviteter

PlanEnergi deltager som leder af subtask 4, der har fokus på at identificere potentialer i et nationalt energisystemperspektiv. Dette arbejde vil basere sig på inputs fra de øvrige tre subtasks; 1) Konceptudvikling og definitioner, 2) Overblik over teknologier og konfigurationer og 3) Energisystem-potentialer med et lokalt fokus. PlanEnergi bidrager primært i Subtask 4 men også i de øvrige subtasks.

Arbejdet i subtask 4 vil indehold en definition af systemafgrænsningen og centrale antagelser, valg af cases og referencemodeller, energisystemanalyser og til sidst munde ud i anbefalinger i forhold til politisk, forskning- og udviklingsmæssig sammenhæng. Til analysearbejdet vil der tages udgangspunkt i tidligere udviklede modeller fra projektet Heat Roadmap Europe, hvor analyseværktøjet EnergyPLAN vil benyttes til at foretage simuleringer.

Kontaktpersoner i PlanEnergi: Daniel Trier og Rasmus Lund