7,9 MW el-drevet luft-til-vand-varmepumpe ved Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Støvring Kraftvarmeværk er et naturgasfyret kraftvarmeværk, der igennem tiden har været både olie- og kulfyret. Med henblik på at øge andelen af vedvarende energi, samt at sikre en lav varmepris fremadrettet, har Støvring Kraftvarmeværk besluttet at investere i en el-drevet luft-til-vand varmepumpe. Dette vil yderligere udvikle værkets rolle på el-markederne fra ren el-producent til kombineret el-producent og el-forbruger på relevan-te markeder. Varmepumpen forventes at kunne levere ca. 80 % af varmebehovet ab værk i et normalår på godt 64.500 MWh/år.

I forbindelse med etableringen af den el-drevne luft-til-vand-varmepumpe på 7,9 MWvarme, har PlanEnergi assisteret Støvring Kraftvarmeværk med følgende:

 • Overordnet projektledelse og bygherrerådgivning, herunder:
  • Beslutningsgrundlag for bestyrelsen
  • Udbudsarbejde for totalentrepriser (bygning og varmepumpe)
  • Opførelse af ny teknikbygning og kølegård
  • Overordnet myndighedsbehandling vedr. varmepumpeprojektet
  • Byggeledelse og økonomistyring

Varmepumpeanlægget er under opførsel og forudsættes afleveret i 2020.

PlanEnergi er bygherrerådgiver for Støvring Kraftvarmeværk og har foruden etableringen af varmepumpen varetaget en række projekter, herunder:

 • Planlægning og bygherrerådgivning i forbindelse med LT2-røggaskøler for ekstra røggaskøling på naturgasmotorerne.
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag med diverse forsyningsalternativer (varme-pumper, solvarme, varmelagring, kedler, kraftvarme)
 • Undersøgelse og implementering af overskudsvarmeprojekt med overskudsvarme fra Limfjordens fodercentral