Udviklingsprojekter

PlanEnergi har en lang tradition for at udbrede viden om vedvarende energi via danske og internationale samarbejdsprojekter i Europa og i den øvrige del af verden.

PlanEnergi deltager aktuelt i række internationale projekter blandt andre:

 • IEA – ECES Annex 28 – Distributed Energy Storage for the Integration of Renewable Energies – DESIRE
 • IEA – ECES Annex 30 – Termisk energilagring
 • FLEXYNETS
 • SmartReFlex
 • SDHp2m
 • CoolHeating
 • HeatRoadMap Europe
 • IEA task 52 – This Task focuses on the analysis of the future role of solar thermal in energy supply systems in urban environments.

SDHp2m

PlanEnergi deltager i projektet SDHp2m, som har til opgave at udbrede solvarme til fjernvarmeforsyning i EU. Projektet er støttet af EU-programmet Horizon 2020. Læs mere på www.solar-district-heating.eu, hvor bl.a. Guidelines for Solar District Heating redigeret af PlanEnergi kan downloades.

Smart Reflex

Projektet Smart Reflex (Smart and Flexible 100 % renewable district heating an cooling systems for European cities), har til opgave at introducere fjernvarme til 6 forskellige regioner i Irland, Tyskland, Spanien og Italien. Projektet er ligeledes støttet af Intelligent Energy Europe.

Flexcities

I projektet undersøges mulighederne for at forbinde syv fjernvarmeværker med transmissionsledninger (Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Hedensted, Løsning, Brædstrup, Østbirk og Hovedgaard). Derved bliver det bl.a. muligt at:

 • udnytte industriel overskudsvarme bedre
 • etablere solvarmeanlæg og varmelagre langs transmissionsledningerne
 • konvertere individuelt forsynede ejendomme i byer og i landsbyer langs transmissionsledningerne
 • integrere el og varmeproduktion mere effektivt ved blandt andet at etablere store varmepumper, samtidig med, at der skiftes 100 % til vedvarende energikilder

Projektet er finansieret af fjernvarmeværkerne, Horsens og Hedensted kommuner, Insero Fonden og Region Midtjyllands Vækstforum.