Solvarme i Danmark 1988-2018

I Danmark er der nu koblet mere end 1,3 mio. m2 solfangere til fjernvarme

Statistikken for 2016 viser nye rekorder for fjernvarmekoblede solvarmeanlæg:

  • Antallet af værker med solvarmeanlæg er i 2016 vokset med 42 % på et år
  • Det samlede solfangerareal er vokset med 62 % til over 1,3 millioner m2 (mod godt 800.000 m2 i 2015)
  • Stigningerne er de største nogensinde*
  • Antallet af værker med solvarmeanlæg er nu over 100

Dansk Fjernvarme er den mest innovative fjernvarmesektor i verden, bl.a. fordi vi har en åben udveksling af erfaringer mellem værkerne. Den har vi, fordi der, i modsætning til de fleste andre lande, ikke tjenes penge på fjernvarme og derfor ikke er forretning i at holde de gode ideer for sig selv.

PlanEnergi har siden starten været med helt fremme, når det gælder udvikling og planlægning af fjernvarmesektoren, herunder også de store solfangeranlæg med Brædstrup og Dronninglund som de største.

Kortet viser udviklingen fra 1988 til 2016. Til sidst ses også planlagte anlæg. Læg musen på kortet for at pause filmen.

10 års rivende udvikling

I de sidste 10 år har den årlige vækst i det totale solfangerareal i gennemsnit været på 42 %. Tilsvarende har stigningen i antal værker med solvarmeanlæg været 29 %. En række værker vælger efter nogle år, at udvide deres solvarmekapacitet. Indtil videre har 19 værker etableret udvidelser – nogle af flere omgange. Den tilnærmelsesvis eksponentielle vækst siden 2006 ses på figuren herunder. Eftersom der løbende sker en udvikling ift. planlægning af nye anlæg, vil de blå søjler ændre sig løbende.

Udvikling af solvarme 2006-2019 

Solvarmequiz

I Solvarmequizzen 2016 var Kim K. Jensen fra Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. tættest på at gætte det samlede solfangerareal ved årets udgang. Tillykke! Der er en præmie på vej til dig…

 

 

 

*  Stigningerne i 2016 er de største nogensinde i absolutte tal og de største procentvise stigninger i de sidste to årtier.

 

Der tages forbehold for fejl og mangler. PlanEnergi kan ikke drages til ansvar for brugen af dette indhold.