Fjernvarmeudvidelser og nye fjernvarmenet

Fjernvarmeudvidelser indgår både i PlanEnergis arbejde med strategisk varmeplanlægning for kommunerne og som en integreret del af en række fjernvarmeprojekter. Vi kan beregne en udvidelse af fjernvarmenettet i programmet TERMIS, som er et hydraulisk og termodynamisk modelleringsværktøj, som simulerer blandt andet vandhastighed, tryk, temperatur og energi i fjernvarmesystemer.

Udvidelser af forsyningsområde ved Fjerritslev Fjernvarme

PlanEnergi har været bygherrerådgiver på en stor udvidelse af fjernvarmen i Fjerritslev. I 2012 afsluttede PlanEnergi et stort projekt hos Fjerritslev Fjernvarme med udvidelse, der omfattede såvel ledningsnet som kapacitet på værket. Således er der etableret fjernvarme i størstedelen af landsbyområderne i den gamle Fjerritslev Kommune, hvorved antallet af forbrugere på 10 år er forøget fra de oprindelige ca. 1.400 til 2.325

Udvidelsen betyder, at omkring 900 husstande i Kollerup, Klim, Vester Thorup, Skerping, Korsholm, Ørebro, Gøttrup, Husby, Ålegårds Mark, Skræm, Bonderup, Trekroner, Kirkedal og Haverslev nu kan glæde sig over billig, stabil og miljøvenlig forsyning af varme og varmt vand året rundt.

Udvidelse af forsyningsområdet ved Hjallerup Fjernvarme

PlanEnergi har været bygherrerådgiver for Hjallerup Fjernvarme i forbindelse med udvidelsen af forsyningsområdet, således at industriområdet nord for Hjallerup nu kan forsynes med fjernvarme. PlanEnergi har også været bygherrerådgiver for etablering af én transmissionsledning mellem Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraft Varmeværk. De to værker er i dag fusioneret.

Referencer

  • Fjerritslev Fjernvarme (Udvidelse af forsyningsområde)
  • Gelsted Fjernvarme (ledningsrenovering i eksisterende forsyningsområde)
  • Hjallerup Fjernvarme (Udvidelse af forsyningsområde)
  • Løgstrup Varmeværk (Kontrol af ledningsnet)