Biomasse

PlanEnergi rådgiver om biomassebaserede løsninger til fjervarmeproduktion både med og uden elproduktion. PlanEnergi har været bygherrerådgiver og projektleder på flere totalentrepriseprojekter, hvor der er etableret komplette biomasseanlæg inkl. brændselslager og –håndtering samt bygning for biomasseanlæg. PlanEnergi varetager også dialog med myndighederne i forhold til de brandtekniske aspekter for byggeriet.  

Se udvalgte projekteksempler her:

 • Ved Marstal Fjernvarme er der installeret en flisfyret hedtoliekedel, der driver en generator via et ORC-anlæg (Organic Rankine Cycle).
 • Ved Hjallerup Fjernvarme har PlanEnergi været projektleder for etablering af et fuldautomatisk biomasseanlæg, der anvender halm. Til indfyring af halmballer er der en fuldautomatisk kran, der løfter halmballerne til kedelanlægget.

Referencer:

 • Brønderslev Forsyning (Anlægsdesign)
 • Gassum-Hvidsten Kraft-varmeværk (Myndighedsbehandling, kontrahering, projekt- og byggestyring)
 • Marstal Fjernvarme (Forhandling af leverandørkontrakter)
 • Præstø Fjernvarme (Myndighedsbehandling, udbud, projekt- og byggestyring)
 • Ravnkilde Kraftvarmeværk
 • Skørping Varmeværk (Myndighedsbehandling, udbud, projekt- og byggestyring)
 • Sønderholm Varmeværk (Myndighedsbehandling)
 • Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk (Myndighedsbehandling, udbud, projekt- og byggestyring)
 • Vorupør Kraftvarmeværk (Myndighedsbehandling, udbud, projekt- og byggestyring)
 • Øster Hornum Varmeværk (Myndighedsbehandling, udbud, projekt- og byggestyring)