Assistance ved myndighedsbehandling

PlanEnergi udarbejder for fjernvarmeværker projektforslag efter varmeforsyningsloven. Projektforslag kan gennemregnes i optimeringsprogrammet energyPRO. Samfundsøkonomiske beregninger udføres på baggrund af gældende forudsætninger fra Energistyrelsen.

Derudover assisterer PlanEnergi både fjernvarmeværker og myndigheder i spørgsmål relateret til varmeforsyningsloven.

Ved større anlægsprojekter hjælper PlanEnergi fjernvarmeværker og myndigheder med udarbejdelse af kommuneplan, lokalplan, VVM-screening, VVM redegørelser og ansøgning om miljøtilladelse.

I forbindelse med miljøtilladelser udarbejder PlanEnergi også OML-beregninger i forbindelse med Miljøstyrelsens luftvejledning.