PlanEnergis Grønne Pris

Vi uddeler hvert andet eller tredje år PlanEnergis ’Grønne Pris’. Prisen uddeles som en udviklings- og motivationspris til enkeltpersoner, grupper eller organisationer, der på nyskabende og forbilledlig vis arbejder for at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer. Prisen gives som et økonomisk legat.

Med uddeling af den Grønne Pris ønsker vi at:

  • Belønne og motivere en særlig, fremsynet, indsats for anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer.
  • Medvirke til at fremme nye, potentielt trendsættende, udviklingsprojekter.
  • Udfordre den tværfaglige tænkning i PlanEnergi gennem diskussion af nye ressourcebesparende og miljøbevarende systemer og teknologier.

Vi uddeler prisen på baggrund af indstillinger fra PlanEnergis medarbejdere og bestyrelse.

Baggrund for uddeling af prisen

I vedtægterne for den selvejende institution PlanEnergi er det fastlagt, at PlanEnergi gennem erhvervsmæssig og oplysningsmæssig virksomhed skal arbejde for at fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer.

PlanEnergi er i dag blandt de førende totalrådgivere inden for vedvarende energiforsyning, rational energiudnyttelse og energiplanlægning. Med uddeling af PlanEnergis Grønne Pris styrker vi vores indsats yderligere ved også at drive fremsynet oplysningsmæssig virksomhed.

Modtagere af PlanEnergis Grønne Pris

Henrik Stiesdal modtager PGP 2016_96432016 Henrik Stiesdal

Vindmøllepioner Henrik Stiesdal modtog d. 26. februar 2016 PlanEnergis Grønne pris på 50.000,- kr. Prisen blev overrakt ved en reception i forbindelse med indvielsen af PlanEnergis nye lokaler i Århus.

Se Henriks præsentation i forbindelse med overrækkelsen af prisen her:

Vindkraft i det fremtidige elsamfund, 26.02.16

Henrik Stiesdal har brugt det meste af sit arbejdsliv på udvikling og opfinderi inden for vindenergi. Henriks første vindmølledesign bidrog til etableringen af ”det danske koncept”, som flittigt blev brugt i vindmølledesigns op gennem 80’erne. Gennem 27 år arbejdede han i Bonus Energy, nu Siemens Wind Power, senest som teknologichef. I dag arbejder han som selvstændig med den videre udvikling af systemer og komponenter til fremtidens elsamfund.

Henrik takkede for prisen og valgte ved samme lejlighed at donere beløbet videre til udviklerne af to hjemmesider. Den ene hjemmeside tilhører organisationen GROW FOR IT, der planter træer for at absorbere CO2. Den anden hjemmeside stiller Henrik Stiesdals eget design af et flydende havmøllefundament til rådighed for alle interesserede.

Læs mere i pressemeddelelsen her

2013 Jørgen Steen Nielsen

Journalist Jørgen Steen Nielsen modtog i november 2013 PlanEnergis Grønne Pris på 50.000,- kr. ved en lille festlighed i forbindelse med vores 30 års jubilæum.

”Jørgen Steen Nielsen har nu i snart en menneskealder som en af ganske få journalister stædigt, og med stort engagement, fastholdt en løbende debat og oplysning om effekten på klimaet grundet vores fortsatte uhæmmede forbrug af fossile brændsler….”, lød en del af begrundelsen for tildelingen af den Grønne Pris til Jørgen Steen Nielsen.

Læs mere i pressemeddelelsen her