Tina Hartun Nielsen
Ingeniør / Engineer B.Sc.

 

Ingeniør B.Sc, Markedsøkonom

Faglige kompetencer: Fjernvarme: Hydrauliske analyse/modeller, samfundsøkonomiske beregninger, scenarieanalyser, projektforslag og rapporter efter varmeforsyningsloven, energibesparelser, renoveringsplaner.

Funktioner: Beregning og analyse. Projektledelse.