Peter Jacob Jørgensen

Cand. scient. (Biologi)

Faglige kompetencer: Biogasplanlægning og indkøring af anlæg, organisk affaldsbehandling, kompostering, energiafgrøder, økologisk landbrug, energiplanlægning, miljøledelse (ISO 14001), vindmølleplanlægning, lavteknologisk spildevandsrensning.

Funktioner: Projektledelse, planlægning, udredninger.