Mogens Vium
Miljøtekniker / Environmental Technician

 

Miljøtekniker

Faglige kompetencer: Praktisk og teoretisk arbejde omkring grundvandsundersøgelser, forureningsundersøgelser, vandløbsteknik.

Funktioner: Grundvandsundersøgelser, tilsyn med borearbejde og etablering af grundvands-nedsivningsanlæg, projektledelse.