Mette Tranholm Frøst
Landskabsarkitekt MDL / Landscape Architect

Cand. Hort. Arch.

Faglige kompetencer: Landskabsbeskrivelser samt analyser, udarbejdelse af visualiseringer af vindmøller, fotografering af landskab samt vurdering af visuelle påvirkninger af landskabet.

Funktioner: Udarbejdelse af VVM for vindmøller, projektledelse, vindmølleplanlægning og landskabelige analyser og vurderinger.