Mio Schrøder
Arkitekt / Architect

 

Cand. Arch.

Faglige kompetencer: Landskabsanalyser samt beskrivelser, vurdering af visuelle påvirkning af landskabet, visualiseringer.

Funktioner: Fagliggruppeleder, vindmølleplanlægning. Udarbejdelse af VVM for vindmøller, vindmølleplanlægning, visualisering, kvalitetssikring.