Max Gunnar Ansas Guddat
Civilingeniør / Engineer MSc

 

Cand. Polyt., Bæredygtig energiplanlægning

Faglige kompetencer: Fjernvarme, solvarme, varme- og energiplanlægning, myndighedsbehandling, GIS, udarbejdelse af energiregnksaber.

Funktioner: Assistance til myndighedsbehandling i henhold til Varmeforsyningsloven for kommuner og varmeværker, kortlægning og planlægning for kommuner og varmeværker, projektledelse, redaktør for webside.