Luis Sánchez Garcia
Ingeniør / Engineer MSc

 

Bygningsingeniør, M.Sc. i Veje, kanaler og havne

Faglige kompetencer: Hydrauliske analyser/modellering, samfundsøkonomiske beregninger

Funktioner: Beregning og analyse.