Lars Bøgeskov Hyttel
Civilingeniør / Engineer MSc

Miljø og anlægsingeniør (Cand. Polyt.)

Faglige kompetencer: Vandindvinding/vandforsyning – energiplanlægning, myndighedsbehandling, udredninger, miljølovgivning og VVM procedurer samt projektgodkendelse af varme- og elproducerende energisystemer med solenergi, biogas, fjernvarmecentraler med biomasse.

Funktioner: Projektledelse, planlægning og myndighedsbehandling. Driftsansvarlig for vandværker.