João Ricardo Elias
Maskiningeniør / Mechanical Engineer

Maskiningeniør

Faglige kompetencer: Procesanlæg i fjernvarmestationer (spidslastanlæg, pumpestationer og vekslerstationer), hydrauliske beregninger af fjernvarmenet, Styring af fjernvarmesystemer

Funktioner: Projektledelse, Bygherrerådgivning, Projektingeniør, Fagtilsyn af rør- og maskinanlæg i fjernvarmestationer, Idriftsættelse

English version coming soon...