Benedicte Julie Voltelen
Landskabsarkitekt / Landscape Architect

Cand. Hort. Arch.

Faglige kompetencer: Landskabsanalyse samt beskrivelse, vurdering af visuelle påvirkning af landskabet, visualisering og layout.

Funktioner: Udarbejdelse af VVM for vindmøller, vindmølleplanlægning, landskabelige vurdering, foto, layout og kvalitetssikring, projektledelse.