Anders M. Odgaard
Civilingeniør / Engineer MSc

 

Civilingeniør med speciale i Bæredygtig energiplanlægning (Cand. Polyt.), HD(O)

Faglige kompetencer: GIS-analyser, energiplanlægning, varmeplanlægning, energibalancer og livscyklusvurdering.

Funktioner: Energi- og miljøplanlægger. Projektledelse, planlægning, udredninger og beregninger.