Naturpleje

PlanEnergi rådgiver om naturpleje og genskabelse af natur i forbindelse med etableringen af vindmøller og andre store anlæg i det åbne land. Vi har udgivet en folder med eksempler på små og store tiltag, som kan forbedre forholdene for dyr og planter. Ofte kan selv små indgreb gøre en stor forskel og understøtte udviklingen hen imod en større biodiversitet.

Folderen er tænkt som inspiration for projektudviklere, lodsejere, myndigheder og borgere.