Vindmøller

kontaktperson-mio-schroderPlanEnergi rådgiver i alle faser af vindmølleplanlægningen; fra de første idéer til alle tilladelser er på plads, fra kommunale temaplaner med miljøvurdering til VVM-redegørelser og fra visualisering af mindre anlæg på land til store offshore-anlæg. Vi lægger stor vægt på, at afrapporteringen er kortfattet og letforståelig for både myndigheder og offentlighed. Vi tilstræber en harmonisk indpasning af de tekniske anlæg i landskabet.
 
PlanEnergi tilbyder:

  • Analyser af potentielle vindmølleområder
  • Optimering af opstillingsmønster i forhold til vindforhold, landskab, topografi, afstand til naboer, støj og skyggekast
  • Beskrivelse af eksisterende forhold – fotos, kort, landskabsbeskrivelse og -analyse
  • Visualiseringer
  • Borgermøder
  • Myndighedsbehandling – lokalplaner, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse
  • Erstatningsmateriale – visualiseringer til taksationskommissionen

Se eksempler på vores mange vindmølleprojekter her: