Varmeforsyning

varmeplan_soemderborg_skygge-215x300PlanEnergi har gennem udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeprojekter med solvarme, varmepumper, varmelagre, biomasse, biogas, geotermi, affald og kombinationer heraf et indgående kendskab til varmeforsyningsloven og de tekniske udfordringer der knytter sig til fremtidens varmeforsyning.

PlanEnergi kan til støtte for kommunens varmeplanlægning på forskellige detaljeringsniveauer analysere mulighederne for omlægning af kommunens varmeforsyning. Analysearbejdet spænder vidt fra screening af mulighederne ved hjælp af GIS-baserede værktøjer til konkrete beregninger for udlægning af nye fjernvarmenet og nye produktionsteknologier på fjernvarmeværkerne.

PlanEnergi assisterer desuden kommuner i arbejdet med at vurdere indkomne projektforslag efter varmeforsyningsloven.

Referencer

PlanEnergi har udarbejdet analyser til støtte for varmeplanlægningen for bl.a. følgende kommuner:

  • Skive
  • Lemvig
  • Skanderborg
  • Sønderborg
  • Hedensted
  • Bornholms Regionskommune
  • Svendborg