Placering af energianlæg

PlanEnergi har mange års erfaring med placering af tekniske anlæg i landskabet, herunder placering af større vindmølleparker, solcelleparker, solvarmeanlæg, lagre, biogasanlæg samt el-, varme- og gasledninger.

Vi ser et behov for en større grad af helhedstænkning, når det gælder placering af energianlæg i det åbne land. Konkret foreslår vi, at de tekniske synergier ved samlokalisering af nye energianlæg inddrages i planlægningen for nye energianlæg på linje med de mere klassiske planlægningsmæssige hensyn til natur, landskab og den fremtidige bosætning.

PlanEnergi har alle de nødvendige tekniske og planlægningsmæssige kompetencer, der skal bruges for at finde frem til en hensigtsmæssig placering af fremtidige energianlæg. Herunder tilrettelæggelse af de nødvendige processer for inddragelse af borgere og centrale interessenter.

Referencer

PlanEnergis erfaringer med placering af energianlæg omfatter bl.a.:

  • Etablering af GreenLab Skive, hvor et partnerskab arbejder for samlokalisering af en række energianlæg på en konkret lokalitet i Skive Kommune.
  • Temaplaner for vindmøller og landskabsanalyser for en række kommuner, herunder Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer Kommuner samt Bornholms Regionskommune.
  • Kortlægning af optimal udnyttelse af biogas i bl.a. Region Nordjylland og Region Midtjylland samt for en række kommuner.