HRE4

hre-hvid-bred_banner

 

03/2016 – 02/2019

Formål:

Målet projektet Heat Roadmap Europe er at opbygge den viden, de færdigheder og den kapacitet, der kræves for at muliggøre nye politikker på området, og for at tilskynde til nye investeringer indenfor opvarmning og køling.

Brochure: Heating and Cooling – facts and figures

I Europa er der et klart langsigtet mål om et lavemissionsenergisystem, men det er endnu uklart, hvordan man vil nå dette mål indenfor varme- og kølesektoren. Som følge heraf er der for øjeblikket stor usikkerhed blandt politikere og investorer inden for området, primært på grund af manglende viden om de langsigtede effekter af de ændringer, der vil ske i de kommende årtier. Projektet bygger på tre tidligere HRE-studier, som alle er blevet afsluttet, og som allerede har påvirket politikere på EU-plan og på nationalt plan på tværs af Europa. Arbejdet fra disse tidligere studier bliver i dette projekt væsentligt forbedret.

En af de væsentligste tilføjelser, i forhold til tidligere undersøgelser, er en formidlings- og kommunikationsstrategi. Denne aktivitet er den største arbejdspakke, og dette er nødvendigt for at sikre, at politikere, investorer og forskere på lokalt, nationalt og EU-niveau alle er opmærksomme på de nye data, værktøjer, metoder og resultater fra projektet.

Resultater og perspektivering:

HRE-projektet vil muliggøre nye politikker og vil danne grundlag for nye investeringer ved at skabe større sikkerhed i forhold til de nødvendige ændringer.

Med den nye viden, som er opnået gennem dette projekt, vil man kunne:

  • levere input til fremtidens energipolitik på lokalt, nationalt og EU-plan
  • kunne beskrive, hvordan man i Europa årligt kan spare millioner af GWh af fossile brændstoffer
  • kvantificere hvordan investeringer, der kræves for at kunne gennemføre disse besparelser, vil kunne reducere de samlede omkostninger ved opvarmning og køling i Europa.

PlanEnergis hovedaktiviteter:

PlanEnergi er hovedansvarlig for at samle anbefalingerne fra de enkelte arbejdspakker til samlede vejledninger til forskellige målgrupper (på lokalt, nationalt og internationalt niveau). Samtidigt udarbejder PlanEnergi forretningsstrategier for at vise, hvordan anbefalede løsninger kan implementeres i praksis.

PlanEnergi bidrager desuden bl.a. med en vurdering af variationer i investeringsomkostninger for diverse energiproduktionsteknologier i de 14 lande, der indgår i projektet.

Der findes allerede nu en række dokumenter på projektets hjemmeside www.heatroadmap.eu, hvor man eksempelvis kan finde “Business cases and business strategies to encourage market uptake” og ”Peta”, hvor man bl.a. kan undersøge hotspots for varme- og kølebehov, potentielle nye fjernvarmeområder, potentielle overskudsvarmekilder og meget mere.

Kontaktperson PlanEnergi: Daniel Trier