FLEXYNETS

PlanEnergi er en del af konsortiet bag FLEXYNETS projektet, der afsluttes i 2018.

I den forbindelse afholdes der en afsluttende workshop i Bruxelles den 29. maj 2018.

Er du interesseret i at deltage, så se mere her.

flexynets

Juli 2015 – 2018

Formål FLEXYNETS: Lav-temperatur fjernvarme og -kølenetværk.

Traditionelt distribuerer fjernvarme- og -kølenet energi fra et centralt produktionsanlæg til en række forbrugere, som i nogle tilfælde ligger langt fra produktionsanlægget. Sådanne systemer indebærer udfordringer i form af:

  • Varmetab
  • Stort potentiale inden for integrering af forskellige energikilder (fx vedvarende energi og overskudsvarme) i nettet
  • Høje installationsomkostninger

Formålet med FLEXYNETS-projektet er at udvikle, demonstrere og implementere en ny generation af intelligente fjernvarme- og kølenetværk, der reducerer varmetab ved transport ved at arbejde med “neutrale” temperaturniveauer (15-20 °C). Det forventes, at reversible varmepumper kan benyttes til at udveksle varme med fjernvarmenettet på forbrugssiden, hvilket giver den nødvendige køling og opvarmning til bygningerne.

En del af konceptet er at udnytte den varme, der opstår ved på baggrund af bygningers kølebehov. Varmen vil blive ledt ind i fjernvarmenettet af varmepumper (som arbejder i “køledrift”) og genanvendes af andre varmepumper, som fx producerer varmt vand. På samme måde tillader disse netværk at anvende overskudsvarme, der er tilgængelig langs distributionsnettet, selv ved meget lave temperaturer, for eksempel fra supermarkedernes køleanlæg, datacentre og andre industrielle processer. Samtidigt reducerer de lave temperaturer varmetabet til jorden.

Konceptet er ikke tiltænkt at erstatte traditionelle fjernvarmenet, men det forventes, at disse nye netværk vil kunne blive de primære varme- og kølesystemer i bymæssige sammenhænge, hvor man endnu ikke benytter sig af fjernvarme og hvor der er overskudsvarme tilgængeligt ved lave temperaturer. I byer, der allerede bruger fjernvarme, kan lavtemperatur-fjernvarme/kølenetværk bruge termisk energi fra returrørene. Herved bliver det muligt at sælge ekstra energi via samme net. Dette gør at netværket udnyttes mere effektivt, mens returtemperaturen reduceres.

Resultater og perspektivering

Der udvikles en række FLEXYNETS koncepter i forbindelse med projektet. Herunder ses nogle udvalgte eksempler:

FLEXYNETS Planning

På baggrund af de forskellige analyser i projektet, vil der blive givet anbefalinger til kopiering af konceptet. Anbefalingerne vil blive offentliggjort via projektets hjemmeside.

Det første FLEXYNETS webinar blev afholdt den 10. maj 2017. Her bliver konceptet introduceret og diskuteret af forskellige eksperter. Se webinaret her: www.flexynets.eu/en/media.

PlanEnergis hovedaktiviteter

PlanEnergi har evalueret store varmelagres potentielle rolle ifm. konceptet. Analysen omhandler både døgnlagre og sæsonlagre og vil snart kunne downloades her.

Pladsmæssige krav, energimæssig ydeevne og økonomisk levedygtighed er analyseret for forskellige lokaliteter og under forskellige vejrforhold. TRNSYS simuleringer er brugt til at studere de forskellige lagringsmuligheder, idet der lægges særlig vægt på dimensioneringen i relation til varme- og kølebehovet.

I en anden del af projektet undersøges netværkenes struktur i byerne. Der undersøges tre typer referencebyer: en lille landsby, en lille by med integrerede bolig-, kommercielle og industrielle kvarterer og endelig en stor by med boligblokke og differentieret anvendelse (kombineret handel og boliger). I denne opgave analyseres og sammenlignes forskellige netværkslayout for at undersøge de forskellige muligheder for tilkobling af varmekilder og -lagre samt forskellige opbevaringsmuligheder.

I projektet er PlanEnergi også ansvarlig for FLEXYNETS Planning, der vil resultere i anbefalinger til optimale konfigurationer af konceptet under forskellige forudsætninger. Baseret på diverse analyser i løbet af projektet er hovedformålet at udarbejde enkle, praktiske resultater, der kan præsenteres for byplanlæggere og ingeniører. Der udvikles et simpelt online værktøj til indledende design-analyser, hvilket bliver gjort offentligt tilgængeligt på projektets hjemmeside www.flexynets.eu forår/sommer 2018.

Kontaktperson hos PlanEnergi: Daniel Trier