Store varmepumper i Danmark

På opdrag fra Energistyrelsen har PlanEnergi, sammen med Grøn Energi, Teknologisk Institut og Rambøll, udarbejdet en Drejebog og et Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet og et simpelt Beregningsprogram til selskabsøkonomiske beregninger på varmepumpeprojekter på fjernvarmeværker.

Øvrigt præsentationsmateriale fra decembers temamøder kan ses og downloades her.

Cases fra temamøde i København den 1. december kan ses og downloades her, og cases fra temamødet i Aalborg den 4. december kan ses her.

PlanEnergi har desuden lavet nedenstående oversigtskort over store el-drevne varmepumper, som producerer varme til det danske fjernvarmenet. Hvis du finder fejl eller mangler på kortet, må du meget gerne sende en mail til nf@planenergi.dk.

Se eller download en detaljeret oversigt over store varmepumper.