Rye Kraftvarmeværk

Rye Kraftvarmeværks eksisterende naturgasmotorer, naturgaskedel og akkumuleringstank er med en stor udbygning suppleret med et 2.400 m2 solvarmeanlæg og en 2 MW grundvandsvarmepumpe. Solvarmeanlægget leverer ren varme til værkets 370 forbrugere. Den eldrevne varmepumpe trækker varme ud af grundvand ved at afkøle det fra 9 °C til 2 °C.

Varmeværket er både elforbruger og -producent. Når elpriserne er lave, bruger værket el til at producere varme ved hjælp af varmepumpen, og når elpriserne er høje, producerer værket varme og el ved hjælp af naturgasmotorerne. Dette samspil med elmarkedet betyder, at anlægget er med til at udnytte og udglatte den fluktuerende vindkraftproduktion. Kombinationen af energiteknologier har med andre ord givet Rye Kraftvarmeværk den fleksibilitet, som er afgørende i fremtidens energisystem.

Rye Kraftvarmeværk har med udvidelsen reduceret naturgasforbruget med cirka 80 % og varmeprisen med 3.000 kr./år pr. forbruger.

Projektet har kostet 16 mio. kr. og er støttet med 3,5 mio. kr. af EUDP. PlanEnergi har været projektleder på projektet.

Læs en artikel om Rye Kraftvarmeværk her. Artiklen er bragt i Maskinmesteren oktober 2016.

Læs flere detaljer om projektet i vores folder om Rye Kraftvarmeværk: