Drejebog til grundvandsbaserede varmepumpeanlæg

Baseret på erfaringerne (positive såvel som negative) opsamlet igennem projekter med etablering af varmepumper med grundvand som kilde, har PlanEnergi udarbejdet en ”Drejebog” for gennemførelse af denne type projekter. Drejebogen indeholder dels den grundlæggende teori om geologi og hydrogeologi dels en gennemgang af projektforløbet mht. til tekniske forhold og ikke mindst myndighedsbehandlingen af projekterne.

Drejebogen omhandler planlægning og etablering af grundvandsvarmeanlæg til produktion af fjernvarme. Drejebogen er udarbejdet for Energistyrelsen, på baggrund af energiaftalen 22. marts 2012, for fremme af ny VE-teknologi i fjernvarmesektoren.

Målgruppen for denne drejebog er fjernvarmeselskaber, myndigheder og rådgivere inden for branchen. Andre interessenter såsom naturorganisationer, politikere og naboer kan ligeledes få gavn af drejebogen, idet den giver et indblik i, hvorledes der arbejdes med dokumentation af anlæggene.

Drejebogen samler erfaringerne fra arbejdet med etableringen af varmeindvindingsanlæggene fra idé-fase via forundersøgelser og projektering til bygning af varmepumpen i teknikbygningen. Supplerende hertil inddrages erfaringerne fra grundvandskøleanlæg, samt ATES anlæg, hvor der er mange fælles grænseflader og samme problemstillinger. Erfaringerne er både positive og negative, men samlet giver de et godt fundament for hvilke overvejelser, der skal foretages, og hvordan aktiviteterne i processen skal afvikles, hvis man som fjernvarmeværk overvejer at etablere et grundvandsbaseret varmeindvindingsanlæg.

Grundlæggende introducerer bogen begreber og værktøjer, som er indeholdt i grundvandsverdenen, samt indsatte links og henvisninger, der giver mulighed for at opnå en dybere indsigt i og forståelse af de forskellige begreber. Ligeledes beskrives det i bogen, hvordan man tilrettelægger den tekniske etablering af grundvandsanlæg, belyser de miljømæssige aspekter og dialogen med myndigheder og andre interessenter, redegørelser af økonomiske omkostninger og risici ved at etablere og drive anlæggene, samt erfaringer fra andre grundvandsvarmeprojekter.

Drejebogen skal ses som en inspirationskilde i forbindelse med overvejelserne om, hvorvidt grundvandsvarme som varmekilde til varmepumper, kan blive en del af den fremtidige fjernvarmeproduktion. Det skal gøres klart at drejebogen ikke er en standart, men derimod en kilde til at øge vidensniveauet om grundvandsvarme og dermed understøtte beslutningsprocessen.

Drejebogen er udarbejdet i forbindelse med EUDP-projektet EUDP 64013-0119 Optimized Ground Water Heat Pump System og er tilgængelig her: Drejebogen.