Varmepumper

Med udfasning af PSO-tariffen og lempelser i elvarmeafgiften, er der for alvor kommet gang i brugen af eldrevne varmepumper i fremtidens fjernvarmesystemer. PlanEnergi har allerede stor erfaring med varmepumpeprojekter og har rådgiver og projektleder i en række udviklingsprojekter på området. Projekterne baserer sig på blandt andet søvand, grundvand, spildevand, overskudsvarme og luft som varmekilde.

PlanEnergi har blandt andet erfaring fra følgende projekter:

  • Rye Kraftvarmeværk: 2 MW Grundvandsvarmepumpe. PlanEnergi har været totalrådgiver og projektleder for etablering af Danmarks første grundvandsvarmepumpe på Rye Kraftvarmeværk. Varmepumpen trækker varme ud af grundvand ved at afkøle det fra 9 °C til 2 °C. Udover varmepumpen er kraftvarmeværket suppleret med et solvarmeanlæg, der forsyner værkets 370 forbrugere. Projektet var støttet af EUDP.
  • Broager Fjernvarme: 4 MW Grundvandsvarmepumpe. PlanEnergi har været totalrådgiver og projektleder for Broager Fjernvarmeselskab på etablering af en 4 MW grundvandsvarmepumpe. Projektet er støttet af Energistyrelsens demonstrationsprogram til store varmepumper.
  • Rødkærsbro Fjernvarmeværk: 1,6 MW Spildevandsvarmepumpe. PlanEnergi har været bygherrerådgiver for etablering af et varmepumpeanlæg, som nyttiggør spildvarme fra Arlas rensningsanlæg. Udover varmepumpen er der etableret to sæt transmissionsrør for henholdsvis spildevand og overskudsvarme fra et biogasanlæg.
  • Brædstrup Fjernvarme: 1,2 MW Varmepumpe til sæsonlager. PlanEnergi har været bygherrerådgiver for etablering af en varmepumpe, som udnytter sæsonlagret solvarme fra et borehulslager. Projektet er støttet af ForskEl, EUDP og Region Midtjyllands Vækstforum. Udover varmepumpen indeholder projektet etablering af solvarmeanlæg, borehulslager og akkumuleringstank.
  • Marstal Fjernvarme: 1,5 MW Varmepumpe til sæsonlager. PlanEnergi har været bygherrerådgiver for etablering af en varmepumpe, som udnytter sæsonlagret solvarme fra et damvarmelager. Projektet er støttet af EU’s 7. rammeprogram. Udover varmepumpen indeholder projektet etablering af solvarmeanlæg, damvarmelager og fliskedel med ORC-anlæg.
  • Støvring Kraftvarmeværk: 7,9 MW el-drevet varmepumpe, der udnytter udeluft som varmekilde. Varmepumpen forventes i et normalår at kunne dække ca. 80% af varmeproduktionen og vil give Støvring Kraftvarmeværk nye driftsmuligheder på energimarkederne.
  • 2018-20: En lang række luft-vand varmepumper (1-16 MWvarme), samt en varmepumpe, der udnytter industriel overskudsvarme (8,6MWvarme).

Du kan læse mere om udvalgte projekter ved at følge nedenstående links:

PlanEnergi arbejder desuden for industrikunder, hvor vi hjælper med at optimere og nyttiggøre overskudsvarme med varmepumper. PlanEnergi har blandt andet været bygherrerådgiver for Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik på etablering af et varmepumpeanlæg på 7,1 MW, til intern varmegenvinding.

PlanEnergi arbejder også med forsknings- og udviklingsprojekter, samt videnformidling omkring anvendelsesmuligheder og erfaringer med med store varmepumper.

  • Energistyrelsens Drejebog og Inspirationskatalog for varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet: I samarbejde med Grøn Energi og DFP, har PlanEnergi i december 2017 færdiggjort en opdateret udgave af Drejebogen, som første gang blev udgivet i 2014.
  • Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemer. PlanEnergi var projektleder på denne udredning, som blev lavet for Energistyrelsen i samarbejde med Teknologisk Institut, GEO og Grøn Energi. Udredningen blev udgivet i 2013.
  • En drejebog for gennemførelse af grundvandsbaserede varmepumpeprojekter. Drejebogen indeholder dels den grundlæggende teori om geologi og hydrogeologi dels en gennemgang af projektforløbet mht. til tekniske forhold og ikke mindst myndighedsbehandlingen af projekterne.

Store varmepumper i Danmark

PlanEnergi har desuden lavet nedenstående oversigtskort over store el-drevne varmepumper, som producerer varme til det danske fjernvarmenet. Hvis du finder fejl eller mangler på kortet, må du meget gerne sende en mail til mk@planenergi.dk.

 

 

Se eller download en detaljeret oversigt over store varmepumper.