Varmepumper

PlanEnergi ser et stort potentiale for brug af varmepumper i fremtidens fjernvarmesystemer og er derfor rådgiver og projektleder i en række udviklingsprojekter på området. Projekterne baserer sig på blandt andet søvand, grundvand og overskudsvarme som varmekilde.

PlanEnergi har ligeledes været totalrådgiver og projektleder for etablering af Danmarks første grundvandsvarmepumpe på Rye Kraftvarmeværk, der trækker varme ud af grundvand ved at afkøle det fra 9 °C til 2 °C. Udover varmepumpen er kraftvarmeværket suppleret med et solvarmeanlæg, der forsyner værkets 370 forbrugere. Projektet er støttet af EUDP.

I Broager arbejder PlanEnergi som totalrådgiver og projektleder for Broager Fjernvarmeselskab på etablering af en 4 MW grundvandsvarmepumpe. Projektet er støttet af Energistyrelsens demonstrationsprogram til store varmepumper.

PlanEnergi er også projektleder på følgende varmepumpeprojekter:

  • Rødkærsbro Fjernvarmeværk. Etablering af varmepumpe, der nyttegør spildvarme fra Arlas rensningsanlæg
  • Farstrup-Kølby Kraftvarmeværk – Aalborg Forsyning, Varme. Etablering af grundvandsbaseret varmepumpe. Projektet er støttet af Energistyrelsens demonstrationsprogram til store varmepumper
  • Dronninglund Fjernvarme. Etablering af grundvandsbaseret varmepumpe. Projektet er støttet af Energistyrelsens demonstrationsprogram til store varmepumper

PlanEnergi arbejder desuden for industrikunder, hvor vi hjælper med at optimere og nyttegøre overskudsvarme med varmepumper.

For Energistyrelsen har PlanEnergi, sammen med Grøn Energi, Teknologisk Institut og Rambøll, udarbejdet drejebog og inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. PlanEnergi har også udarbejdet et beregningsprogram, der kan udføre en simpel varmepumpeberegning i et fjernvarmesystem.

Store varmepumper i Danmark

PlanEnergi har desuden lavet et oversigtskort over store el-drevne varmepumper, som producerer varme til det danske fjernvarmenet.

 

Referencer: