Marstal solvarmeanlæg

PlanEnergi har været bygherrerådgiver for Marstal Fjernvarme siden 1995. Først på etableringen af 8.000 m2 solfangere i 1995-1996, senere på udvidelsen til 18.300 m2 solfangere og 10.000 m3 damvarmelager i 2002-04 og senest i projektet SUNSTORE 4, hvor de sidste skridt til 100 % VE-forsyning er taget ved etablering af yderligere:

  • 15.000 m2 solfangere
  • 75.000 m3 damvarmelager
  • 0,5 MW (køling) varmepumpe
  • 4 MW fliskedel med 750 KW el ORC (Organic Rankine Cycle

Anlægget blev taget i brug i sommeren 2012, hvor det var verdens næststørste solvarmeanlæg til fjernvarmeforsyning. Projektet er støttet af EU’s 7. rammeprogam.

Du kan læse mere om udviklingen hos Marstal Fjernvarme på værkets egen hjemmeside.