Dronninglund – et af verdens største solvarmeanlæg

Dronninglund Fjernvarmes solfangere og damvarmelager

PlanEnergi var projektudvikler og bygherrerådgiver på et af verdens største solvarmeanlæg, som ligger i Dronninglund.
Projektet blev støttet af EUDP. Anlægget blev taget i brug i foråret 2014.

I hovedtræk består anlægget af:

  • 37,573 m2 solfangere
  • 62,000 m3 damvarmelager
  • 2.1 MW (køling) absorptionsvarmepumpe
  • Kombineret med biooliekedler og naturgasfyret kraftvarme