Borehuller i Brædstrup

Brædstrup Solpark er 1. etape i en udbygning til 50.000 m2 solvarme og 50 % solvarmedækning. Projektet er støttet af Energinet.dk’s ForskEL-program, EUDP og Region Midtjyllands Vækstforum. PlanEnergi har været bygherrerådgiver, først på etablering af 8.000 m2 solvarme og dernæst på en udvidelse inkl.:

  • 10.600 m2 solfangere
  • 8.000 m3 borehulslager
  • 0,3 MW (køling) varmepumpe
  • 5.000 m3 akkumuleringstank

Anlægget blev taget i brug sommeren 2012.

Se brochure om anlægget og slutrapporten her: