Vorupør Kraftvarmeværk

Vorupør Kraftvarmeværk
Vorupør Kraftvarmeværk

Vorupør Kraftvarmeværk er et af de 50 barmarksværker der, som følge af ændringen af Varmeforsyningsloven, fik lov til at etablere en 1 MW biomassekedel til produktion af fjernvarme.

PlanEnergi har været involveret i projektet fra start til slut, fra den indledende økonomiske- samt tekniske vurdering til myndighedsbehandling og udbud til efterfølgende bygherrerådgivning og tilsynsføring i forbindelse med etablering af projektet.

Anlægget er udført i totalentreprise, hvor Vestkystens VVS Aps har været totalentreprenør, og Passat Energy A/S har stået for levering og installering af kedelanlægget.

Udover en grønnere profil har Vorupør Kraftvarmeværk, som følge af projektet, sænket varmeprisen med 25 % for år 2016 og værket forventer at varmeprisen falder yderligere til år 2017.

Halmkedlen har en indfyret effekt på 1 MW og en varmevirkningsgrad på ca. 92 %, halmkedelanlægget er fuldt automatiseret og bliver bl.a. forsynet med halmballer fra en fuldautomatisk traverskran.